Specializované obory

Naše díly a technologie nacházejí uplatnění v různých oborech, kde urychlují pracovní postupy, zkvalitňují výsledné produkty a snižují zmetkovitost.

V lisovnách se používají ke zpřesnění umístění manipulovaných dílů – tím zajišťují jakost dílů a vysokou produktivitu lisovací linky.

V lakovnách se využívají k maskování nelakovaných ploch – tím snižují náklady na čištění dílů a zvyšují jejich jakost. Na montážích ulehčují montážní operace a navádějí operátory – tím zvyšují ergonomii pracoviště a rychlost sestavení výrobku.

Konvenční postupy výroby modelů pro slévárny dokážeme nahradit aditivní výrobou – tím umožníme testování různých variant odlitků nebo jejich kusovou výrobu.

Naše přípravky zrychlují a zpřesňují opakující se úlohy a automatizaci – pomůžeme vám zefektivnit i vaše pracoviště!
Naše služby využívají tyto značky: